Tim Blaauw

In mijn tekeningen en houtsneden leg ik het landschap vast. Het aardoppervlak, getransformeerd door haar bewoners, is mijn werkterrein.

Leeuwarden, 1953

Verlengde Frederikstraat 27
9724 ND Groningen
050 3123340
06 27050474
itimb@hotmail.com
www.timblaauw.nl

Opleiding:
ABK Minerva, Groningen,
MO-A Tekenen, Vrije Afdeling: Grafiek en Illustratie

In mijn tekeningen en houtsneden leg ik het landschap vast. De ongerepte natuur, voor zover die nog te vinden is, laat ik voor wat ze is. Het aardoppervlak, getransformeerd door haar bewoners, is mijn werkterrein. Megalithische stenen, dijken maar ook, in Engeland, spoorlijnen. Als een cartograaf stel ik mij van te voren op de hoogte van de toestand van een gebied. Eenmaal doorgrond, dan fladder ik als een vogel in het landschap. Door zo’n hoog standpunt in te nemen verschaf ik mij een brede blik die mij focust op een door de mens nagelaten spoor. De beschouwer vliegt mee. Een dijk, of spoorlijn snijdt door een vaag aangegeven gebied. Het ruime zicht wordt nooit belemmerd door details. Het geheel van tekens waaraan een landschap is te herkennen is ondergeschikt gemaakt aan de tussenkomst van de mens. De voorheen maagdelijke plek is veranderd in een abstracte fantasie. De horizon, hoog in beeld, is nog het enige dat houvast biedt. De transparante kleuren, samen met de structuur van de houtnerf, geven mijn topografieën een poëtische dimensie.


Themaprent Danse macabre: Cadanse ma..bre


Themaprent Landschapspijn: Stad in 1853


Koppermaandagprent Forma Aktua 2020 ‘De Ril’Railbevestigingsmaterialen


A railwayvan’s tale

Enige honderduizenden mijlen op het spoor, door het hele land getrokken. Van alles en nog wat vervoerd en overal geweest. En dan plots aan de kant gezet. Met het stoppen van het stukgoederenvervoer is er geen emplooi meer. Uitgerangeerd en dan komt een mannetje langs en kalkt met grote letters op je zijkant COND, condemned, veroordeeld, rijp voor de sloop. Evenwel je prima conditie behoed je voor de slopershamer. Er zijn genoeg boeren die belang hebben bij een schuur voor de opslag van werktuig of als beschutting voor het vee in het veld. Ontdaan van onderstel en stoot- en trekwerk verhuis je naar de boerderij of het weiland. Daar slijt je een statisch bestaan, zonder onderhoud, door de elementen en de schurende werking van je tijdelijke bewoners uiteindelijk toch nog gesloopt.


Great Rocks Tunnel