Moi en welkom

HṑLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers bestaat uit 20 kunstenaars uit de drie noordelijke provincies.

De vereniging is in 1998 ontstaan vanuit een groep grafici die aan de academie voor beeldende kunsten in Groningen, Minerva, zijn opgeleid. Inmiddels hebben zich andere hoogdrukkers bij ons aangesloten.

In 2023 bestaan we 25 jaar, kijk op Tentoonstellingen en ander nieuws voor al onze jubileumactiviteiten en de prachtige Jubileumdoos.

Wij maken prenten (grafiek) door middel van ambachtelijke hoogdruktechnieken, zoals houtsnede, linosnede en gravure.
Daarnaast onderzoeken we de oude hoogdruktechnieken en experimenteren met nieuwe methoden en materialen. Wij wisselen kennis en ervaringen uit, exposeren individueel en maken ook gezamenlijke exposities. Er ontstaan binnen de verenging kleine samenwerkingsverbanden. De individuele stijlen en werkwijzen lopen erg uiteen: zowel abstract als figuratief, zwart-wit of kleurig, grof of juist heel fijn gesneden.

Onder onze leden zijn verschillende prijswinnaars en genomineerden voor belangrijke prijzen zoals de Bas grafiekprijs, de Allianz Grafiekprijs, de Nederlandse Grafiekprijs Singer Laren, De Seoul Space Internationale Print Biennale, Prijs voor Klein Grafiek en de Grafiekprijs van de Kunsthalle Wilhelmshafen.

Juist nu er zoveel veranderingen binnen de kunst plaatsvinden door de nieuwe digitale mogelijkheden is het behoud van kennis over de oude hoogdruktechniek belangrijk. Dat betekent niet dat HṑLT zich afsluit voor die vernieuwingen, er wordt juist volop geëxperimenteerd met nieuwe materialen en methoden. Kennis en ervaring worden uitgewisseld en er wordt zowel gezamenlijk als individueel geëxposeerd.

Een feit is dat kunstenaars die grafiek beoefenen vaak wat ouder zijn en daarom blijft Hṑlt actief op zoek naar jonge kunstenaars.

Ook heeft HṑLT goede contacten met ENDEGRA ( European Network for education and development in Printmaking) die internationaal ijvert voor het behoud van grafische technieken.

OVER HOOGDRUK

De houtsnede:

Met gutsen en messen worden delen van een plaat hout weggesneden. De vlakken en lijnen die overblijven worden ingeinkt en afgedrukt. Zo wordt een serie prenten, houtsneden, gemaakt. De houtnerven en de weerbarstigheid van het materiaal geven het resultaat een heel eigen karakter.

De linoleumsnede:

In plaats van een plaat hout wordt een plaat linoleum gesneden tot drager van het beeld.

De houtgravure:

Wordt gesneden in kops hout met fijnere gereedschappen en afgedrukt op de zelfde manier als de houtsnede.

De hoogdruktechniek komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en werd in West-Europa vanaf de 15e eeuw gebruikt om teksten en illustraties te vermenigvuldigen. Tegenwoordig wordt dit oude ambacht voornamelijk gezien als een kunstvorm met specifieke kenmerken en mogelijkheden.

Hṑlt Jubileumfilm

Gemaakt door Sam van Zoest voor ons 20-jarig jubileum