Tentoonstellingen

De huidige tentoonstelling is, met enig horten en stoten door de pandemie, in de Sekretarie in Meppel van 12 september tot en met 13 december 2020 met HOUT MOET en onze themaprenten Landschapspijn.

Met genoegen nodigt het bestuur van Kunsthuis Secretarie u uit om onze nieuwe tentoonstelling Hout moet te komen bekijken. U kunt daarbij desgewenst ook uw partner of een introducé meenemen.

Het corona-virus houdt ons sinds half maart in de greep en Kunsthuis Secretarie moest noodgedwongen de deuren tijdelijk sluiten. Het lijkt er nu op dat wij langzaam maar zeker uit het dal komen, maar wij weten ook dat wij nog niet van het virus af zijn. Vanuit dat besef wil het bestuur geleidelijk en voorzichtig toewerken naar openstelling voor publiek. Voorlopig is echter nog niet te zeggen wanneer dat kan op de manier zoals we dat gewend zijn.

Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf zaterdag 12 september een “doorstart” te realiseren met een nieuwe tentoonstelling:
Hout moet.


HṑLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers, bestaat uit
22 kunstenaars uit de drie noordelijke provincies. Hoogdrukprenten: lino- en houtsneden van een aantal van hen zijn van 12 september tot en met 13 december te zien in Kunsthuis Secretarie.
Landschapspijn is in de tentoonstelling van HṑLT Hout moet een deelthema, waarin de kunstenaars hun persoonlijke visie hierop geven. Dit thema en de innovatieve manier waarop het eeuwenoude ambacht van hoogdrukkunst toegepast wordt, leverde een grote variatie op in het getoonde werk.

Er is geen officiële opening, maar wel op afspraak begeleiding door een van de exposanten: Anja Knoopers, Anne Brouwer, Antje Veldstra, Bert Heemstede, Eline Brontsema, Elise Madderom, Hélène Smit, Jan-Erik Wedholm, Marjolein Terwindt-Wetterauw, Rineke Hollemans, Rita Lentz, Sietske Bosma, Tim Blaauw, Tineke van den Berg of Willy van der Duyn.
Hout moet: Een titel met een driedubbele betekenis. Voor de uitleg daarvan hebben we meer ruimte in de Secretarie dan in deze uitnodi- ging. U bent van harte welkom!

Beperkte openstelling

De tijdstippen, dagdelen waarop wij op uitnodiging gasten zullen ontvangen zijn de vrijdagmiddag, de zaterdagmiddag en de zondagmiddag, telkens van 13 tot 17 uur.

Wij zullen u dus graag op een nader te bepalen tijd binnen deze dag- delen ontvangen, waarbij u ruim een uur tijd heeft de tentoonstelling te bezoeken. Wij zullen een en ander zo organiseren dat u als gast wordt rondgeleid, zodat er ook een toelichting op het tentoongestelde kan worden gegeven. Een aantal van de exposerende kunstenaars zal daar ook aan meewerken.

U kunt uw belangstelling om te komen, laten blijken via ons mail- adres: info@kunsthuissecretarie.nl. Geeft u daarbij aan op welk dagdeel u zou willen komen en of u alleen komt of met twee personen. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging om op een tijdstip binnen het door u aangegeven dagdeel te komen.

Corona. Uiteraard doen wij datgene wat nodig is om te bevorderen dat zowel gasten als medewerkers zich gedragen in overeenstemming met de corona-gedragsregels: de 1.5 m afstand, de handhygiëne etc.
Zo gaan wij er ook van uit dat ook u die regels in acht neemt en thuisblijft als u of één van uw huisgenoten klachten heeft.

Wij hopen u binnenkort in de Secretarie te mogen begroeten!Met vriendelijke groet, Bestuur Kunsthuis Secretarie

openingstijden

I.v.m. corona op afspraak via e-mail: info@kunsthuissecretarie.nl of telefonisch 0522-850644

Hoofdstraat 22 Meppel
postadres: Grote Akkerstraat 10 7941 BB Meppel
e-mail: info@kunsthuissecretarie.nl

http://www.kunsthuissecretarie.nl

Uit de Meppeler Courant:

Oude ambachten hebben eigentijdse uitstraling

Meppel Na hoogtijdagen in de decennia daarvoor, liep de belangstelling voor grafische kunst de afgelopen tien jaar terug. Grote grafiekmanifestaties zoals Grafiek Nu in Singer Museum in Laren hielden op te bestaan en de verkoop van grafische kunst nam af. Toonaangevende galeries die in grafische kunst gespecialiseerd waren, gooiden het over een andere boeg. Voor HOLT was dat geen belemmering om door te gaan en te onderstrepen dat de toepassing van beproefde ambachtelijke technieken nog steeds kunst kan opleveren met een verrassend eigentijdse uitstraling.

HOLT is een vereniging van Noord-Nederlandse hoogdrukkers die in 1998 ontstond en momenteel uit 22 kunstenaars bestaat, die verschillende grafische disciplines toepassen. In Kunsthuis Secretarie zijn zowel (kleuren)houtsneden, houtdrukken en hoogdrukken als linosneden, gemengde technieken en materiaaldrukken te zien waarin allerlei aspecten van hedendaagse kunstbeleving voorbij komen. Een deelthema van de expositie ‘Hout moet’ is ‘landschapspijn’: een gegeven dat door de deelnemers verschillend wordt geïnterpreteerd en ingevuld.

De tentoonstelling openbaart een breed spectrum van artistieke mogelijkheden en laat zien dat grafische kunst dezelfde bandbreedte bezit als schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst en andere artistieke disciplines. Dat er door de makers gezwoegd moet worden, omdat grafische technieken veel vakmanschap, inzet en inspanning vereist is niet noodzakelijkerwijs terug te zien in de kunstwerken. Soms zijn de overeenkomsten met fotografie en realistische schilderkunst opvallend, maar wie in het achterhoofd houdt dat technische vaardigheden van cruciaal belang zijn bij de uitvoering, krijgt des te meer waardering voor de kunstenaars die met jobsgeduld de weerbarstige beelddragers (hout en linoleum) naar hun hand zetten. Kijkers kunnen de aanwezigheid van het hout voelen en ervaren. Soms zijn de nerfstructuren nog terug te vinden in de afdrukken en soms verraadt de afdruk de weerbarstigheid van het materiaal. De kunstenaars spelen slagvaardig in op de specifieke eigenaardigheden van het materiaal dat zij gebruiken en bewerken.

Aantrekkingskracht

Een andere meerwaarde schuilt in de onderwerpkeuze en beeldtaal van de exposanten. Zo vraagt Anne Brouwer zich in één van haar linosneden retorisch af ‘Who’s normal?’ Zij anticipeert vindingrijk op de flinterdunne scheidslijn tussen oordelen en vooroordelen. Hélène Smit verbijzondert alledaagse voorwerpen (zoals borstels en zwabbers), waardoor de kijker verleid wordt om anders naar de alledaagse werkelijkheid te kijken en schoonheid te zien waar dat niet voor de hand ligt. Hetzelfde doet Eline Brontsema in sfeervolle interieurstillevens.

Tim Blaauw confronteert ons met de aantrekkingskracht van verval. Vervallen bouwsels worden door zijn liefdevolle aandacht en subtiele verbeelding opgewaardeerd tot iconische vertegenwoordigers van een contemplatieve geest en een verstild karakter. Sietske Bosma verkent (onder meer in ‘Fernweh’) de grenzen van de grafische discipline, terwijl Anja Knoopers impressies in een ongebruikelijk daglicht plaatst door keurreductie toe te passen. Blauwgrijze tinten zetten de toon in haar werk. Tegenover die verstilling staan de exotische en weelderige impressies van Jan-Erik Wedholm. Tineke van den Berg verleidt het oog daarentegen met een verfijnd handschrift en oogstrelende pasteltinten. In de bovenzaal komen uiteenlopende interpretaties en visies samen in kunstwerken die onder de noemer ‘landschapspijn’ bij elkaar gebracht zijn.

Tentoonstelling HOLT – Hout moet; t/m 13 december te zien op afspraak in Kunsthuis Secretarie, Meppel. 

www.kunsthuissecretarie.nl

Wim van der Beek

Bron: Meppeler Courant

HṑLT 20-jarig jubileum

In 2018 bestond HṑLT twintig jaar.
Dat hebben we groots gevierd met een feest in de Biotoop in Haren en met verschillende tentoonstellingen in de regio.
Onder andere bij Galerie Het Raadhuis in Eenrum, de Schierstins in Veenwouden en Forma Aktua in Groningen.
Daar was ook een presentatie van onze Jubileumdoos met 22 originele prenten van alle leden van HṑLT.
Verder was op alle locaties een filmische impressie van Sam van Zoest te zien over het hoogdrukproces.