Tentoonstellingen

De huidige is in de Sekretarie in Meppel van 12 september tot en met 13 december 2020 met HOUT MOET en onze themaprenten Landschapspijn

Met genoegen nodigt het bestuur van Kunsthuis Secretarie u uit om onze nieuwe tentoonstelling Hout moet te komen bekijken. U kunt daarbij desgewenst ook uw partner of een introducé meenemen.

Het corona-virus houdt ons sinds half maart in de greep en Kunsthuis Secretarie moest noodgedwongen de deuren tijdelijk sluiten. Het lijkt er nu op dat wij langzaam maar zeker uit het dal komen, maar wij weten ook dat wij nog niet van het virus af zijn. Vanuit dat besef wil het bestuur geleidelijk en voorzichtig toewerken naar openstelling voor publiek. Voorlopig is echter nog niet te zeggen wanneer dat kan op de manier zoals we dat gewend zijn.

Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf zaterdag 12 september een “doorstart” te realiseren met een nieuwe tentoonstelling:
Hout moet.


HṑLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers, bestaat uit
22 kunstenaars uit de drie noordelijke provincies. Hoogdrukprenten: lino- en houtsneden van een aantal van hen zijn van 12 september tot en met 13 december te zien in Kunsthuis Secretarie.
Landschapspijn is in de tentoonstelling van HṑLT Hout moet een deelthema, waarin de kunstenaars hun persoonlijke visie hierop geven. Dit thema en de innovatieve manier waarop het eeuwenoude ambacht van hoogdrukkunst toegepast wordt, leverde een grote variatie op in het getoonde werk.

Er is geen officiële opening, maar wel op afspraak begeleiding door een van de exposanten: Anja Knoopers, Anne Brouwer, Antje Veldstra, Bert Heemstede, Eline Brontsema, Elise Madderom, Hélène Smit, Jan-Erik Wedholm, Marjolein Terwindt-Wetterauw, Rineke Hollemans, Rita Lentz, Sietske Bosma, Tim Blaauw, Tineke van den Berg of Willy van der Duyn.
Hout moet: Een titel met een driedubbele betekenis. Voor de uitleg daarvan hebben we meer ruimte in de Secretarie dan in deze uitnodi- ging. U bent van harte welkom!

Beperkte openstelling

De tijdstippen, dagdelen waarop wij op uitnodiging gasten zullen ontvangen zijn de vrijdagmiddag, de zaterdagmiddag en de zondagmiddag, telkens van 13 tot 17 uur.

Wij zullen u dus graag op een nader te bepalen tijd binnen deze dag- delen ontvangen, waarbij u ruim een uur tijd heeft de tentoonstelling te bezoeken. Wij zullen een en ander zo organiseren dat u als gast wordt rondgeleid, zodat er ook een toelichting op het tentoongestelde kan worden gegeven. Een aantal van de exposerende kunstenaars zal daar ook aan meewerken.

U kunt uw belangstelling om te komen, laten blijken via ons mail- adres: info@kunsthuissecretarie.nl. Geeft u daarbij aan op welk dagdeel u zou willen komen en of u alleen komt of met twee personen. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging om op een tijdstip binnen het door u aangegeven dagdeel te komen.

Corona. Uiteraard doen wij datgene wat nodig is om te bevorderen dat zowel gasten als medewerkers zich gedragen in overeenstemming met de corona-gedragsregels: de 1.5 m afstand, de handhygiëne etc.
Zo gaan wij er ook van uit dat ook u die regels in acht neemt en thuisblijft als u of één van uw huisgenoten klachten heeft.

Wij hopen u binnenkort in de Secretarie te mogen begroeten!Met vriendelijke groet, Bestuur Kunsthuis Secretarie

openingstijden

I.v.m. corona op afspraak via e-mail: info@kunsthuissecretarie.nl of telefonisch 0522-850644

Hoofdstraat 22 Meppel
postadres: Grote Akkerstraat 10 7941 BB Meppel
e-mail: info@kunsthuissecretarie.nl

http://www.kunsthuissecretarie.nl

In 2018 bestond HṑLT twintig jaar.
Dat hebben we groots gevierd met een feest in de Biotoop in Haren en met verschillende tentoonstellingen in de regio.
Onder andere bij Galerie Het Raadhuis in Eenrum, de Schierstins in Veenwouden en Forma Aktua in Groningen.
Daar was ook een presentatie van onze Jubileumdoos met 22 originele prenten van alle leden van HṑLT.
Verder was op alle locaties een filmische impressie van Sam van Zoest te zien over het hoogdrukproces.